Referencie

Ku každému svojmu klientovi pristupujeme individuálne a beriem ohľad na špecifické potreby v konkrétnej oblasti podnikania. Teší nás, že vám na tejto stránke môžem predstaviť výber zo zoznamu našich klientov, ktorí nám preukázali svoju dôveru.

Referencie našej spoločnosti zahŕňajú klientelu spoločností v rôznych odvetviach hospodárstva SR, auditu miest a obcí a neziskových organizácií. Spoločnosť taktiež kooperuje na auditoch veľkých organizácií s inými audítorskými spoločnosťami:


Referencie našej spoločnosti z oblasti IT zahŕňajú tvorbu portálov, internetových obchodov a stránok: