Kto sme

ML-audit, s. r. o. je audítorská firma s licenciou Úradu pre dohľad nad výkonom audítu (ÚDVA) č. 332. Spoločnosť vznikla v roku 2008. Do 30.6.2008 spoločník spoločnosti a konateľ spoločnosti vykonával audítorskú činnosť ako fyzická osoba za spolupráce s audítorským kolektívom asistentov.
Konateľ spoločnosti Ing. Michal Lažo je audítorom od roku 1993 (reg. číslo 354). Súčasťou audítorského kolektívu je aj daňový poradca. Sídlo spoločnosti je vo Svidníku, kancelária pre audítorské služby západná oblasť Slovenská v Hlohovci.